Przejdź do treści strony

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Wieży Ciśnień

Wieża widokowa

 

Nad miastem lekkim, nisko przykucniętym,

Oblanym złotem przedzmierzchu niebiosów,

Gdzie domy są jak dzieci zasłuchane

W baśnie, gdy inne śnią na widnokręgu,

Bezruchem jego linii sczarowane

I w takim cudnym dla rąk niedosięgu.

Gdzie szpic kościoła sterczy wniebowzięty

I widzi lasy ciemniste, milczące

(Sycone tchnieniem jezior oddalonych),

I drżącą jasność nad dachami domów…

 

Tam jesteś z dawna, „Wieżo widokowa” –

Sztuko z muru i myśli użytecznej:

Znów młoda, nową linią wysmuklona,

Jaśniejesz w ciszy podniebnej ze wzrokiem

Swym zawieszonym na promieniu słońca.

I jak bezskrzydły ptak trwasz nieruchomo,

Ponad marzącą wokół perspektywą.

 

                                                           Janina Dobrowolska

 

            Słowami tego właśnie wiersza autorstwa naszej byłej mieszkanki, a obecnie poetki mieszkającej na stałe w Berlinie, w piątkowe, gorące południe 24 lipca rozpoczęła się uroczystość otwarcia odrestaurowanej Wieży Ciśnień.

Dopisali oczywiście dostojni goście: Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego Zbigniew Cieciuch, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Barton, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow" Jacek Kostka, Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow" Bożena Cybulska,  Członek Zarządu Powiatu Olsztyńskiego Artur Wrochna, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego Bogumił Kuźniewski, Radny Powiatu Olsztyńskiego Jerzy Tytz, Kierownik Promocji ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem Cittaslow przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim Bogusław Kowalewski, Członek Zarządu Roman Goździkowski oraz Dyrektor ds. Technicznych i Kierownik Budowy Adam Tęgowski z Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego ROMBUD sp. z o.o., Radni Rady Miejskiej w Olsztynku wraz z Przewodniczącym Andrzejem Wojdą, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Mariusz Iwanowicz, Katarzynę Królak - CSK Animator, Izabela Smolińska-Letza – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to kto", ks. Dziekan Remigiusz Klimkowski, Dyrektor MOPS w Olsztynku Ewa Szerszeniewska, Dyrektor MDK w Olsztynku Katarzyna Waluk, Prezes Zarządu GK w Olsztynku Grzegorz Szulc.

Po okolicznościowych przemowach panów: Burmistrza Olsztynka Mirosława Stegienko,  Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako,  Prezesa Jacka Kostki oraz pani Katarzyny Królak, Bogumił Kuźniewski wygłosił krótki referat. Zawarł w nim rys historyczny Wieży Ciśnień. Po wystąpieniu pana Kuźniewskiego, ksiądz Dziekan Remigiusz Klimkowski uroczyście poświęcił nową olsztynecką inwestycję, po czym panowie Stegienko, Abako, Cieciuch, Barton, Wojda, Kostka, Goździkowski oraz Iwanowicz dokonali uroczystego przecięcia wstęgi!

Imprezę uświetnili młodzi artyści z MDK w Olsztynku, którzy powitali gości występem żeńskiego zespołu perkusyjnego „Padaczki”. Tuż przed przecięciem wstęgi w dwóch utworach zaprezentowało się trio gitarowe w składzie: Maksymilian i Mikołaj Gilewiczowie z Weroniką Widmańską

Olsztynecka Wieża Ciśnień jest niewątpliwie wyjątkowym zabytkiem. Została wybudowana w 1906 roku i bardzo wyraźnie akcentuje się w krajobrazie miasta. Jej konstrukcja zawiera nowatorskie rozwiązaniea architektoniczne z zachowaniem tradycyjnej bryły w kształcie grzybka. Wieża ma formę ośmiościanu. Zbiornik na wodę  był zbudowany z czerwonej cegły i miał pojemność 150 m³. Kubatura całej wieży to 1500 m³, a wysokość 34 metry. 16 marca 2000 roku wieża została wpisana do rejestru zabytków pod nr 4157. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 pozyskano ponad 3 miliony złotych dofinansowania do projektu „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej Wieży Ciśnień”. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie około 5 milionów złotych.

Wieża Ciśnień stała się kolejną ogólnodostępną atrakcją turystyczną Gminy Olsztynek. Przysłuży się ona zwiększeniu integracji społecznej mieszkańców poprzez realizowanie w niej szeregu działań  edukacyjnych  i kulturalnych. Będzie tu miał swoją siedzibę Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Ucz się w ruchu”.

Zapraszamy do zwiedzania!

W dniach 27.07.2020 – 31.07.2020 w godzinach 11.00 - 18.00. Harmonogram na sierpień 2020 r. zostanie podane do publicznej wiadomości do końca lipca.

Wstęp bezpłatny !