Przejdź do treści strony

Mejszagoła (Litwa)

Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Olsztynek a Gminą Mejszagoła z 2002 r.
(Litwa - Rejon Wileński, 6 lipca 2002)

W celu rozszerzenia współpracy zagranicznej w 2000 roku zostały rozesłane listy intencyjne do gmin na Litwie (Mejszagoła - Rejon Wileński) Ze względu na łatwy kontakt (brak bariery językowej i bliska odległość) najefektywniej rozwija się współpraca z gminą na Litwie. Podczas obchodów Dni Olsztynka w 2002 roku zawarto oficjalną umowę o współpracy. W dniach 8-11 listopada 2003 r. na terenie naszej gminy  przebywała 45.osobowa grupa gości z Litwy. Były to 4 zespoły muzyczne: "Borowianki" z Czarnego Boru, "Mejszagoła" z Mejszagoły, dzieciecy zespół "Legenda" z Mejszagoły oraz zespół wokalny z Dukszt. Występowali w Olsztynku, Jonkowie i Gietrzwałdzie. W 2004r delegacja   z Mejszagoły uczestniczyła w obchodach Dni Olsztynka (9-11 lipca). W roku 2006 i 2007 delegacja z Olsztynka  uczestniczyła w obchodach Święta Plonów Rejonu Wileńskiego, natomiast na obchody Święta Niepodległości w Olsztynku, podobnie jak w roku 2005 i 2006 przyjechały zespoły wokalne z  Mejszagoły. Każdego roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemii Wileńskiej oraz Urzędu Miejskiego organizowany jest świąteczny wyjazd do Mejszagoły, którego celem jest przekazanie paczek bożonarodzeniowych Polskim dzieciom mieszkającym na Litwie. Przez trzy lata organizowano także wakacyjne pobyty dzieci z Mejszagoły w Olsztynku. W maju 2007 roku goście z Mejszagoły  uczestniczyli w obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. W dniach 24 - 26 września 2010 r. delegacja sołtysów i samorządowców z gminy Olsztynek uczestniczyła w Polskich Dożynkach na Litwie.

Mejszagoła, lit. Maišiagala - miasteczko na Litwie, zlokalizowane w rejonie wileńskim, siedziba starostwa Mejszagoła.

Mejszagoła to stolica gminy (starostwa) liczącej 3 150 mieszkańców. Na terytorium gminy jest 41 wsi, większe z nich: Korwie (346 mieszkańców), Gudele (189 mieszkańców), Kiemiele (177 mieszkańców). Powierzchnia terenu: 10 085 ha, z tego – 5 568 ha stanowią użytki rolne, 1 344 ha- lasy, 3 173 ha - zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.

Na terytorium gminy znajdują się: poczta, 2 szkoły średnie, 2 szkoły podstawowe, przedszkole, 2 biblioteki, 2 Domy Kultury, posterunek policji, posterunek straży pożarnej, ambulatorium, 6 sklepów, 2 kościoły, cmentarz, 2 zagrody agroturystyczne, grodzisko w Mejszagole, pozostałości dworu w Korwiu.

Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.

Historia 

Mejszagoła jest podobno jedną z najdawniejszych osad na Litwie. W czasach pogańskich był tu podobno drewniany zamek i dwór wiejski wielkich książąt litewskich. Zdaniem kronikarza Jana Długosza po ustąpieniu tronu Władysławowi Jagielle miał tutaj mieszkać aż do śmierci i zostać pochowany Olgierd.

W 1365 r. Mejszagoła została zniszczona najazdem krzyżackim. Wiosną 1390 r. podczas kolejnego najazdu Krzyżacy całkowicie spalili należący niegdyś do księcia Olgierda zamek. W XIV wieku Mejszagoła była już sporym miasteczkiem. W 1387 r. został tu zbudowany jeden z siedmiu pierwszych na Litwie kościołów (z fundacji Władysława Jagiełły, na pamiątkę przyjęcia religii katolickiej). W 1528 r. Mejszagoła jest wspominana jako miasto. Było tu 39 karczm, duży rynek. Wkrótce otrzymała przywileje miasta handlowego. Mejszagoła była następnie dzierżawiona przez królową Bonę. W XVIw. pożar kilkakrotnie niszczy kościół, zostaje on odbudowany przez króla Zygmunta II Augusta.

W 1771 Mejszagoła była starostwem niegrodowym, dzierżawił ją starosta wiłkomierski Eperyesz. W 1792 r. miasteczku nadano prawa magdeburskie i przyznano herb - wizerunek św. Antoniego z Dzieciątkiem na ręku.

W 1760 r. zbudowany zostaje przez ks. Bejnarta (wspomożonego przez starostę Eperyesza) nowy drewniany kościół. W 1865 zostaje on odnowiony przez ks. Urbanowicza.

Następnie Mejszagoła była własnością Wołowiczów, a od 1802 Houwaltów.

W Mejszagole istnieje działająca od XVIII w. szkoła, w 1862 - na miejscu kilku wcześniejszych - powstał kościół parafialny. Dużym szacunkiem cieszył się długoletni proboszcz w Mejszagole, ksiądz prałat Józef Obrębski (jego imię nadano w 2007 roku mejszagolskiej Szkole Średniej nr 1). 7 czerwca 2011 roku w tygodniu Jubileuszu 79. rocznicy święceń kapłańskich zmarł w wieku 105 lat.

Obecnie silny ośrodek polskości.

16 lutego 2011 r. w miejscowości złożył wizytę Prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas wizyty spotkał się z miejscowymi Polakami oraz uhonorował Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP 105-letniego księdza prałata Józefa Obrębskiego - "Patryjarchę Wileńszczyzny".

 

Położenie 54° 52' 20 '' N 25° 04' 00'' E

Ludność (2001)
• liczba ludności 1634

Kod pocztowy LT-14025